APIEMS Board Members


Liu, Baoding

Lin, Tsong Ming

Mak, Kai Ling

Nakashima, Kenichi

Nambo, Hidetaka

Nose, Toyokazu

Oyabu, Takashi

Jin, Peng

Pujawan, Nyoman

Zhao, Ruiqing

Sethanan, K.

Shayan, Ebrahim

Manalang, Siriban

Bella, Anna

Taha, Zahari

Takahashi, Katsuhiko

Tamaki, Kinya

Tan, Kim Hua

Tsai, Du-Ming

Tseng, Ming-Lang

Tzeng, Gwo-Hshiung

Wang, Mao-Jiun

Wang, Kuo-Ming

Wei, Yiming

Wu, David M.C.

Yang, Lixing

Yang, Shanlin

Yenyaree, Pisal

Yusuf Sha, apos

Mohd, ribin


News